Co to jest i do czego służy DHCP?

DHCP z angielskiego Dynamic Host Configuration Protocol ( po polsku Protokół Dynamicznego Konfigurowania Postów ) jest to protokół komunikacyjny który umożliwia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych np. kamery, dzięki temu że otrzymuje adres IP i inne dane sieciowe z routera.