Komunikat spółki MZX GLOBAL

374 Widoki  July 15, 2020

Likwidator MZX GLOBAL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą

w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 31A, KRS: 0000554377,

ogłasza, że uchwałą wspólników z dnia 01.07.2020 r. postanowiono o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

 

 Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres Spółki, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

INTERNETOWY MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY


Czy powyższy artykuł okazał się pomocny?
   Zadaj pytanie

Warunki & warunki

Nie ma żadnych treści dla terminów & warunków.
Zgadzam się z warunkami