Regulamin

 

 

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.mzxglobal.pl(Polityka Prywatności).

   2. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji email jest MZX GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Branickiego 31A, 15-085 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554377; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423244700, REGON 361313140 o kapitale zakładowym 5.000 polskich złotych, adres poczty elektronicznej: biuro@mzxglobal.pl, numer telefonu: 537 676 747

   3. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą RODO.

Zakres i cel zbieranych danych

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych przez nas. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!

Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji email jest MZX GLOBAL Sp. Z o.o., NIP 5423244700 z siedzibą ul. Branickiego 31A, 15-085 Białystok, Polska.

    1. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – zgody osoby, której dane dotyczą, lub - art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako cel własny administratora, lub o art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –  w celu realizacji umowy kupna sprzedaży oraz:

     1. w celu Rejestracji w Serwisie;

     2. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;

     3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

      1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
      2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
      3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
     4. W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w celach okreslonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana
      dane osobowe moga zostac udostepnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
      kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi moga byc:

      a) ING Bank Slaski S.A.
      b) mBank InPost S.A.
      c) Google Analytics
      d) Google Adwords
      e) Google Merchant Centre
      f) Baselinker
      g) DPD sp.zo.o.
      h) Inpost S.A.

 

    1. W celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

    2. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

    3. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.

    4. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

     1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.

     2. sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom.

     3. obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,

     4. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

     5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

     6. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,

     7. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

    5. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

     1. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,

     2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

    6. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.

    7. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

    8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić, prosimy o kontakt: biuro@mzxglobal.pl. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

     Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji lub do ustania przyczyny biznesowej, dla której były przetwarzane, lub przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

     Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

     • listownie: MZX GLOBAL Sp. zo.o. w likwidacji ul. Branickiego 31A, 15-085 Białystok

     • e-mailem na adres: biuro@mzxglobal.pl

     • telefonicznie: 85 677 70 70, 537 676 747

     Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

    9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

     1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

     2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

     3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

     4. personalizację przekazów marketingowych,

     5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

    10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy.
     Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
     W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

     W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony
     interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

 Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

 Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

     1. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

     1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

     2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

     3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

Prawa i obowiązki Klienta

     1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@mzxglobal.pl, zadzwonić pod numer telefonu 85 677 70 70 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.

     2. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@mzxglobal.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu 857335299 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: MZX GLOBAL SP. Z O.O. ul. Branickiego 31A, 15-085 Białystok.

     3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

     4. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Zabezpieczenie danych

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@mzxglobal.pl.

 

Składanie zamówienia

Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez dodanie wybranych towarów do koszyka “DODAJ DO KOSZYKA”. Następnie klikając na ikonę koszyka, w prawym górnym rogu strony, można sprawdzić jakie towary znajdują się na liście. W tym miejscu można także edytować ilość zamawianego sprzętu.

Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności. W tym przypadku należy kliknąć ikonę z napisem “PRZEJDŹ DO KASY” i wybrać jedną z trzech opcji w celu finalizacji zamówienia:

    1. logując się do sklepu (klienci, którzy wcześniej dokonywali zakupów i mają swoje konto) poprzez podanie: Adres e-amil i hasło;

    2. zakładając konto wybierając opcję “Zarejestruj się i Złóż Zamówienie”;

    3. składając zamówienie jako Gość tj: wybrać opcję “Złóż zamówienie bez zakładania konta”.

Po wyborze odpowiedniej formy finalizacji należy uzupełnić jedynie dane rozliczeniowe, dane do wysyłki, wybór metody dostawy zamawianych towarów oraz formy płatności.

Do każdego zamówienia wystawiana jest opcjonalnie faktura VAT bądź paragon fiskalny i wysłana drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zamówieniu.

Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta oraz  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Przed wyborem  Zamawiający powinien sprawdzić dostępność wybranego towaru, szczególnie  w przypadku zamieszczonej informacji “SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU UZYSKANIA AKTUALNEJ INFORMACJI O STANIE MAGAZYNOWYM”. W przypadku towarów chwilowo niedostępnych czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich sprowadzenia. Usługadawca skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić chęć realizacji zamówienia.

 

Dostawa

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy e-mail z numerem listu przewozowego. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.

Płatność przelewem bankowym i elektronicznymi płatnościami:

    1. Przesyłka kopertowa 12.99 zł

    2. Przesyłka do 5kg 12.99 zł

    3. Przesyłka do 10kg 12.99 zł

    4. Przesyłka do 20kg 12.99 zł

    5. Przesyłka do 30kg 12.99 zł

Płatność przy odbiorze:

    1. Przesyłka kopertowa 21 zł

    2. Przesyłka do 5kg 17.99 zł

    3. Przesyłka do 10kg 17.99 zł

    4. Przesyłka do 20kg 17.99 zł

    5. Przesyłka do 30kg 17.99 zł

 

 

PROMOCJA: "Darmowa wysyłka od 500 zł" - przysługuje osobom, które dokonują zakupu na kwotę powyżej 500 zł brutto oraz nie posiadają stałego rabatu przypisanego do konta.

Reklamacje

Reklamacja uszkodzonej paczki lub wady jakościowej produktu

Jeśli zakupiony towar został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy odesłać go wraz z kopią otrzymanej faktury i protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji. W przypadku uszkodzenia mechanicznego paczki prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz odesłanie do nas jego oryginału z uszkodzoną paczką (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy!) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. Jeżeli dostarczony towar, paczka nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, a nie został sporządzony protokół szkody w obecności kuriera, reklamacja takich uszkodzeń jest bezzasadna i nie podlega odpowiedzialności odszkodowawczej.

 UWAGA! Warunkiem uznania szkody jest niezwłoczne odesłanie uszkodzonej paczki koniecznie razem z oryginałem protokołu szkodowego i poinformowanie Działu Reklamacji sklepu o takim zdarzeniu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócimy pieniądze.

 W przypadku reklamacji wad jakościowych towar zostanie wymieniony na nowy lub zwrócimy równowartość wadliwego towaru natychmiast po otrzymaniu przesyłki wraz z protokołem reklamacyjnym dostępnym na naszych stronach i przyjęciu reklamacji.

 UWAGA! Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Aby otrzymać zwrot kosztów należy załączyć paragon lub kopię faktury potwierdzającą poniesiony koszt wysyłki.

 UWAGA! Sprzęt uszkodzony w wyniku działania warunków atmosferycznych, tj. błyskawice/pioruny, powodzie itd., które nie są uwzględnione w danej specyfikacji norm Współczynnika Ochrony IP (jeżelu produkt takową posiada) - nie podlega reklamacji.

 UWAGA! Urządzenia które zostały aktualizowane firmware'm niewiadomego pochodzenia ( nie od nas ) nie podglegają reklamacji w razie uszkodzenia.

 Wszystkie informacje na temat statusu zgłoszonej reklamacji udzielane są wyłącznie pisemnie pod adresem e-mail: biuro@mzxglobal.pl.

 Wymiana produktów

Jeżeli przysłane produkty różnią się od zamówionych przez Państwa, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie (UWAGA: towar może zostać do nas zwrócony zgodnie z niżej zamieszczoną instrukcją lub zamieniony na inny tylko w ciągu 14 dni od dnia odbioru paczki). Tak szybko, jak to możliwe WYMIENIMY TOWAR NA INNY (pod warunkiem, że wymieniane części nie nosiły żadnych śladów użytkowania i posiadają oryginalne, nieuszkodzone opakowanie), dokonując ponownej wysyłki części na nasz koszt. W przypadku odesłania towaru bez odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem oryginalnego opakowania części lub stwierdzenia śladów montażu wymienianej części, towar zostanie ponownie nadany na koszt odbiorcy przesyłką kurierską.

 Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych na konto bankowe, wskazane przez Klienta za zakupione produkty.

 UWAGA! Zwrotu lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać tylko pod warunkiem, że nie był on używany/montowany w oryginalnym opakowaniu; niezniszczonym, bez jakichkolwiek opisów, podpisów i nie oklejonym żadną dodatkową taśmą bezpośrednio na pudełku. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca. Warunkiem uznania zwrotu przez MZX GLOBAL SP. Z O.O. jest odesłanie towaru w ciągu 14 dni od dnia odbioru paczki wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym, którego wzór znajduje się w załączniku na dole strony oraz można go pobrać klikając tutaj. Koszty dostawy zwracanego, poprawnie dobranego towaru na podstawie oryginalnych katalogów producentów części pokrywa zamawiający. Koszt odesłania zwracanych produktów nie podlega zwrotowi. W przypadku uzyskania zgody sklepu na warunkową zamianę dostarczonych towarów lub ich zwrot po terminie (po upływie 14 dni), zastrzegamy w takich przypadkach możliwość potrącenia części środków z tytułu kosztów obsługi zwrotu.

 Zwrot towaru

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z dokonanych w naszym sklepie zakupów z jakichkolwiek względów, istnieje możliwość odesłania części w ciągu 14 dni od daty odbioru paczki i zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

 Należy pamiętać, iż zwracany w tym trybie towar, zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania ani montażu. Opakowanie zwracanej części musi być właściwie zabezpieczone do transporu, nie może być w żaden sposób oklejone!

 Towar może zostać zwrócony wyłącznie w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki. W przypadku zgody sklepu na zwrot części po upływie 14 dni, zastrzegamy w takich przypadkach możliwość potrącenia części środków z tytułu kosztów obsługi zwrotu.

 Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Konsumentom, czyli osobom fizycznym dokonującym zakupów od przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą więc skorzystać z tego ustawowego uprawnienia. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy.

 UWAGA WAŻNE!

Żeby wymiana lub zwrot został zaakceptowany, bezwzględnie konieczne jest aby:

    • część była w idealnym stanie (nie używana, bez śladów montażu),

    • produkt musi być kompletny i nieuszkodzony,

    • część może zostać zwrócona wyłącznie w swoim oryginalnym opakowaniu; niezniszczonym, bez jakichkolwiek opisów, podpisów i nie oklejonym żadną dodatkową taśmą bezpośrednio na pudełku bez dodatkowych zabezpieczeń, jakimikolwiek naklejkami,

    • opakowanie musi znajdować się w dodatkowym, ochronnym pudełku/kartonie do wysyłki (trzeba zwrócić uwagę aby części ciężkie i delikatne nie przemieszczały się, a całość była unieruchomiona), aby chronić produkt i jego oryginalne opakowanie podczas transportu.

 

Wszystkie odsyłane części bez dodatkowego zabezpieczenia ochronnego oryginalnych opakowań, oklejone taśmą, jakimikolwiek naklejkami, listami przewozowymi, opisane etc bezpośrednio na oryginalnych opakowaniach części, zniszczone podczas transportu powrotnego od Klienta, NIE BĘDĄ przyjmowane przez nasz magazyn.

 

Polityka cookies

     1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

     2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

     3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.mzxglobal.com MZX GLOBAL SP. Z O.O. ul. Branickiego 31A, 15-085 Białystok.

     4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

     1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
     2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

      a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

      b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

      c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

      d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

      e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

     3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
     4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
     5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
     6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookielub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

      Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Z prezentowanej powyżej polityki cookies możesz skorzystać w całości lub fragmentach wyłącznie z tą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

       

Sposoby Płatności

Bezpieczeństwo i komfort robienia zakupów w www.mzxglobal.pl zapewniamy również na etapie finalizacji transakcji. Dzięki zróżnicowanemu wyborowi metod płatności, bez problemu odnajdziesz formę odpowiadającą Twoim aktualnym potrzebom i możliwościom. Należy jednak zwrócić uwagę, że wybrana przez Ciebie metoda wpływa na szybkość rozpoczęcia realizacji Twojego zamówienia. Zapraszamy do zapoznania się z formami realizacji płatności dla Klientów naszego sklepu internetowego z Polski i z zagranicy. Dodatkowe opłaty związane z poszczególnymi metodami płatności zostały zamieszczone w kosztach i formach dostawy.

W systemie Przelewy24 dostępna jest możliwośc bezpośredniej płatności kartą płatniczą. Informujemy iż operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 Przesyłka kurierska - Szybkie Płatności przelewy24.pl. Realizacja zamówienia nastąpi tuż po uzyskaniu informacji z systemu płatności o dokonaniu zapłaty.

 Przesyłka kurierska - Przelew tradycyjny. Przelew na konto podane w mailu potwierdzającym zamówienie. Realizacja zamówienia nastąpi jednak dopiero po wpłynięciu pieniędzy na konto.

Przesyłka kurierska za pobraniem - Gotówka. Realizacja zamówienia następuje po poprawnym złożeniu zamówienia.

Odbiór osobisty - Gotówka. Opcja dostępna jedynie przy odbiorze osobistym w Białegostoku, po otrzymaniu maila z informacją o możliwości zgłoszenia sie po odbiór przesyłki.

Prosimy o wykonanie przelewu na rachunek:

 

MZX Global Sp. z o. o.

mBank ODDZIAŁ KORPORACYJNY BIAŁYSTOK

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15

15-127 BIAŁYSTOK

 

Nr rachunku: 33 1140 1775 0000 2843 5300 1003

Tytuł przelewu: prosimy o wpisanie numeru zamówienia lub Imię i Nazwisko zamawiającego

 

Gwarancja Producenta

Większośc produktów sprzedawanych na naszej stronie objęta jest gwarancją producenta lub importera. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji nie opisane w poniższym regulaminie zamieszczone są na stronach www producenta danego produktu.

Gwarancja producenta na sprzęt marki Zxtech wynosi: 2 lata od daty zakupu. (Wydłużenie okresu gwarancji wprowadzone 15.05.2018r).

Gwarancja producenta na sprzęt marki Hikvision wynosi: 3 lata od daty zakupu

Gwarancja producenta na sprzęt marki Dahua wynosi: 3 lata od daty zakupu

!!!Uwaga!!!

 Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:
- wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
- usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
-jeżeli produkt zostanie zaktualizowany oprogramowaniem z niewiadomego źródła ( nie od nas ).

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i rękojmi.

 

Załączniki

 

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, nasz Regulamin został odpowiednio zaktualizowany. Od 25.05.2018r. dokonując zakupów w naszym serwisie www.mzxglobal.pl będziemy prosić cię o akceptację wyżej wymienionych przepisów.