Jak skonfigurować przeglądarkę internetową aby mieć podgląd z kamer?

 

Użytkownik może przeglądać wideo poprzez IE​, VMS, lub inne oprogramowanie, lecz niezbędna jest do tego obsługa i instalacja kontrolki ActiveX​. W przeciwnym wypadku obraz wideo będzie niedostępny.

UWAGA: Użytkownik powinien odpowiednio dostosować poziom zabezpieczeń przeglądarki IE przed instalacją kontrolki. Konfiguracji przeglądarki należy dokonywać z uprawnieniami konta Administratora Systemu - dotyczy to również instalacji kontrolki ActiveX oraz innego oprogramowania kamery. ​

➢ Z poziomu Panelu Sterowania w Systemie Windows proszę wybrać Opcje Internetowe

➢ Zakładka Zabezpieczenia

 Ustawienia IE

➢ Następnie Strefa Internet, Ustawienia Niestandardowe. Zostanie wyświetlone nowe okno:

Ustawienia IE 2

➢ Zmień opcję Pobieranie niepodpisanych kontrolek ActiveX na Włącz/Monituj. ​

★ Opcjonalnie​ można zmienić opcję Uruchamianie kontrolek ActiveX i wtyczek na ​" Włącz w celu uniknięcia monitów podczas ich uruchamiania "